2022 CIO and Technology Executive Agenda: A K12 Perspective

ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ใช้รายงานนี้เพื่อค้นหาการลงทุนและการเตรียมการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา (K12) ที่เหมาะสม

ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (CIOs) จำเป็นต้องวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องตระหนักถึงสัญญาณต่างๆ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมปัจจุบันรวมถึงการลงทุนและเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่า และเพื่อสนับสนุนผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในภารกิจนี้ งานวิจัยนี้เน้นย้ำถึงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่กำหนดอุตสาหกรรมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปี 2564

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
  • ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (CIOs)และผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา (K12) ควรจะดำเนินการอย่างไรในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation)
     
  • กรอบการทำงานของธุรกิจหลัก ในด้านบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี และสินทรัพย์ทางกายภาพ
     
  • การใช้จ่ายด้านไอทีเพื่อการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษา (K12)  ปีพ.ศ. 2565 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และย้ายไปยังระบบคลาวด์ ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ตอบแบบสำรวจในระดับประถมถึงมัธยมศึกษา (K12) คิดเป็น 43%
     
  • ซอฟต์แวร์ที่พบบ่อยที่สุดในการศึกษาระดับประถมถึงมัธยมศึกษา (K12) ในปัจจุบัน โดยมีแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ปีหน้า และในอีก 2-3 ปี

 


Gartner, 2022 CIO and Technology Executive Agenda: A K-12 Education Perspective, 17 November, By Kelly Calhoun Williams